Chrám Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech
11.VIII.2006

 

Foto: Ján Přibyl a ja.
English.

 

Chrám zbudovaný v letech 1929–1932 dle plánu lublaňského architekta Josipa Plečnika. Traktura varhan je elektropneumatická, hrací stůl vybavený čtyřmi manuály stojí na boku po pravé straně kůru.

Po dostavění chrámu nebylo možné okamžitě pořídit nové varhany. V prvních letech tedy pro doprovod liturgie sloužily malé varhany, které byly do kostela přeneseny z bývalé školní kaple sv. Aloise. Bližší informace o těchto varhanách nejsou známy, snad jen, že byly při stavbě nových varhan v roce 1936 prodány kamsi do pohraničí (podle Jana Přibyla byli koupeny pro Spořilovský chrám sv. Anežky a zvětšeny) a finanční obnos takto získaný byl použit ke krytí nákladů nového nástroje. Nové varhany postavila v roce 1936 firma „Josef Mölzer“ z Kutné Hory. Dispozici navrhl prelát Dr. O. Stanovský. Tehdy byl ředitelem kůru pan Vojtěch Smolík. Varhany byly posvěceny na Zlatou neděli v roce 1936. Skříň byla zhotovena z čistého modřínového dřeva, na ní byly pásem zasazeny žárovky. Hrací stůl byl umístěn uprostřed kůru a byl vybaven čtyřmi manuály a pedálem. Kolem manuálů bylo do půl elipsy 95 rejstříkových sklopek, dále dvě volné kombinace a ovládání různých pomocných zařízení. Skutečně fungovaly jen tři manuálové stroje. Píšťaly pro čtvrtý manuál měly stát ve věži kostela a zvuk se měl snášet do kostela jako ozvěna dvěma okny nad oltářem. Tento čtvrtý manuál měl mít 23 rejstříků. Traktura tohoto manuálu měla být elektropneumatická a celý manuál měl být proveden jako tzv. „systém unit“ Varhany tedy stály celé na hlavním kůru. Mezi tři manuály a pedál bylo rozděleno 45 rejstříků. Počet píšťal byl 3234, vzdušnice kuželkové a traktura pneumatická.

Pedál:                                                           Spojky:

1. Principálbas                      16‘                   1. Pedál          I

2. Violonbas                          16‘                   2. Pedál          II

3. Subbas                               16‘                   3. Pedál          III

4. Salicetbas                          16‘                   4. Pedál          IV

5. Oktávbas                           8‘                     5. II-I               4‘

6. Cello                                   8‘                     6. II-I               8‘

7. Pozoun                              6‘                     7. II-I               16‘

I. Manuál:                                                    8. III-I             4‘

8. Principál                           16‘                    9. III-I            8‘

9. Principál                            8‘                     10. III-I           16‘

10. Salicionál                         8‘                     11. I-I              4‘

11. Viola                                8‘                     12. I-I             16‘

12. Flétna dutá                      8‘                     13. II-II           4‘

13. Oktáva                            4‘                     14.II-II            16‘

14. Mixtura                           2 2/3‘ (5x)         15. III-II          8‘

15. Tromba                            8‘                     16. III-III         4‘

                                                                       17.IV-I            8‘

 

II. Manuál:

16. Kvintadena                      16‘                   18. IV-II          8‘

17. Principál                          8‘                     19. IV-III         8‘

18. Gamba                            8‘                     20. Generální spojka

19. Dolce                                8‘                     21. Vypínač   16‘

20. Flétna koncertní  8‘                                 22. Vypínač jazyků

21. Kryt hrubý                      8‘                     23. Vypínač 2. man. z válce

22. Kopula                             4‘                     24. Vypínač 3. man. z válce

23. Prestant                           4‘                     25. Vypínač taž. Rejstříků

24. Nasard                             2 2/3‘                26. Volná kombinace 1

25. Flautina                           2‘                     27. Volná kombinace 2

26. Larigot                             1 1/3‘                28. Pianopedál

27. Cymbál                           2‘ (3x)             Pevné kombinace:

28. Klarinet                            8‘                     29. Piano

III. Manuál:                                                 30. Forte

29. Kryt jemný                      16‘                   31. Mezzoforte

30. Houslovka                       8‘                     32. Fortissimo

31. Aeolina                             8‘                     33. Pleno

32. Vox celestis                      8‘                     34. Tutti pro tlačítka i pistony

33. Kryt                                  8‘                     35. Tremolo 2‘‘

34. Flétna jemná                   8‘                     36. Tremolo 3‘‘

35. Flétna traversa    4‘                                37. Tremolo 4‘‘

36. Flétna trubicová 4‘                     38. Válec

37. Roh lesní              2‘                                39. Žalusie 3. manuálu

38. Kvinta                              2 2/3‘                40. Žalusie 4. manuálu

39. Flagiolet               2‘                                 41. Ukazovatel válce

40. Terc                                  1 3/5‘                42. Ukazovatel žalusií 3.man.

41. Septima               1 1/7‘                            43. Ukazovatel žalusií 4. manuálu

42. Oboe                                8‘                     44. Ukazovatel větru

 

Uvádím zde návrh rejstříkové dispozice pro 4. manuál, který však nebyl nikdy realizován:

43. Tuba                                16‘

44. Bordun                            16‘

45. Flétna vel.                        16‘

46. Gamba                            8‘

47. Vox celestis                      8‘

48. Kryt                                 8‘

49. Flétna jemná                   8‘

50. Šalmaj                             8‘

51. Viola                                4‘

52. Vox celestis                      4‘

53. Tibia                                 4‘

54. Clairon                             4‘

55. Roh anglický                   4‘

56. Roh lesní                          4‘

57. Nasard                             2 2/3

58. Kvinta                              2 2/3

59. Violina                             2‘

60. Piccolo                             2‘

61. Flautina                           2‘

62. Polnice                             2‘

63. Roh noční            2‘

64. Terc                                  1 3/5

65. Subbas pedál                   16‘

 

V průběhu pozdějších desetiletí si posléze nedobrý stav nástroje vyžádal větší opravu. Při té příležitosti byla v duchu doby a snad i následkem pozdního vlivu hnutí „Orgelbewegung“ změněna rejstříková dispozice. Přestavba byla zahájena v roce 1972, ujal se jí varhanář Vilém Pejša (za svého života postavil ještě varhany v klatovském divadle a údajně též v Kopřivnici). Během několika let stihl postavit nový hrací stůl a druhý manuál, ale práci nedokončil, neboť počátkem 80. let zemřel. Po něm práci převzal varhanář František Bilský, pracovník tehdejšího varhanářského družstva „Igra Praha“ a ten nástroj dokončil. Generální oprava varhan byla tedy dokončena k 60. výročí posvěcení kostela v roce 1992. Dlužno ještě podotknout, že během téměř dvaceti let, kdy byl nástroj mimo provoz, byly na kůru provizorně postaveny malé dvoumanuálové varhany. Dle svědectví varhanáře Františka Bilského se jednalo o varhany Em. Š. Petra z Prahy-Žižkova, op. 304, jež sem byly převezeny ze zrušené zámecké kaple v Roudnici nad Labem. Jejich velká část je dodnes uložena ve věži kostela. Ve druhé polovině 80. let se již používaly nové varhany, ale v provozu byla vždy jen část rejstříků na některém manuále, a to ještě v omezeném rozsahu. Po přestavbě vypadají varhany následovně: Byla zachována kuželková vzdušnice, traktura je nově elektro-pneumatická a hrací stůl již nestojí uprostřed kůru, ale na boku po pravé straně. Všechny rejstříky jsou plně prostavěné, s výjimkou transmise čtyř nejhlubších tónů „Principálbasu 16‘“ v pedálu a „Principálu 16‘“ v I. manuálu. Prostavěné jsou též všechny „superspojky“. Změny zasáhly i prospekt varhan. Přední řada jeho střední části byla uspořádána zcela jinak, píšťaly se směrem ke středu snižují a jako ozdoba bylo do středu prospektu umístěno pět atrap měděných píšťal. Hrací stůl má opět čtyři manuály a opět IV. manuál nehrající. Počítalo se s tím, že bude napojen na elektronický syntetizér s reproduktory za oltářem. Přiznám se, že z praktických důvodů a též z důvodů určité zvukové estetičnosti nejsem zastáncem podobných experimentů. Varhany v chrámu jsou vystaveny celoročnímu procesu teplotních změn, jež mají přímý vliv na ladění nástroje. To se tedy neustále mění, ale většinou tyto změny postihují varhany jako celek (výjimkou jsou např. jazykové hlasy, u nich jsou změny v jiné míře, než u hlasů labiálních). V důsledku toho se domnívám, že zamýšlená přístavba syntetického zvukového doplňku by jaksi nekolidovala s těmito procesy. Z mého pohledu shledávám jako velice zajímavý a reálný spíše někdejší Mölzrův návrh dálkového píšťalového stroje. Uvádím současnou dispozici:

 

I.. Manuál: (C-a3)                                       II. Manuál:              

Principál                    16‘                              Kryt                            8‘

Principál                    8‘                                Kvintadena                8‘

Kryt                            8‘                                Kopula                       4‘

Salicionál                   8‘                                Principál                    4‘

Oktáva                       4’                                Roh lesní                    2‘

Flétna trubicová        4’                                Kvinta            1 1/3

Superoktáva              2’                                Flétna syčivá             1‘

Mixtura                      1 1/3’ (6x)                     Cymbál                      2/3‘(3x)

Trompeta                   8‘                                Klarinet                      8‘

III. Manuál:                                                 Pedál: (C-f1)

Kryt                            16‘                               Principálbas              16‘

Principál                    8‘                                Subbas                       16‘

Flétna                         8‘                                 Salicetbas                   16‘

Vox angelika             8‘+ 4‘                           Oktávbas                   8‘

Prestant                     4‘                                Flétna špičatá            8‘

Flétna příčná             4‘                                 Chorálbas                  4‘

Nasard                       2 2/3‘                            Mixtura                      22/3

Flageolet                    2‘                                Pozoun                       16‘

Tercie                          1 3/5

Akuta                         1‘ (5x)

Hoboj                         8‘

Spojky: III/II 8‘, III/II 16‘, III/II 4‘, I 4‘, II/I 8‘, III/I 8‘, III/I 16‘, III/I 4‘,            III 16‘, III 4‘,P/I 8‘, P/II 8‘, P/III 8‘, P/II 4‘, P/III 4‘

Pomocná zařízení: Vypínač ručních rejstříků, Tremolo II. m., Tremolo III. m., Vypínač jazyků, Volná kombinace I-IV, Pléno Tutti, Vypínač crescenda, Vypínač spojek, Automatický pedál, Crescendový válec, Žaluzie III. manuálu.

 Spracoval Ján Přibyl.

Hore uvedený popis si môžeš stiahnuť tu ako wordowský dokument.

 

         
   

 

Ďakujem Jánovi Přibylovi za prehliadku .