Kaple Panny Marie Andělské (Charitní domov školských sester III. řádu sv. Františka)


11.VIII.2006

English.
Činnost školských sester řádu svatého Františka byla v Čechách zahájena v roce 1888. V Chrudimi bylo v roce 1898 založeno „Dívčí Pedagogium“, sem byly v následujících letech pořízeny i nové varhany (nepodařilo se mi však zjistit kdo a v kterém roce varhany postavil). Po té co bylo roku 1948 „Dívčí pedagogium“ zabráno, byly varhany přestěhovány do kaple pražského kláštera v Radimově ulici. Budova tohoto kláštera byla zakoupena 22. 4. 1922, zmiňovanou kapli Panny Marie Andělské světil 13.9.1925  strahovský opat Metod Zavoral. 14.9.1950 v 6 hodin ráno byly sestry naloženy do autobusu a následně odvezeny do „internace“ do Krnova. Budova byla zabrána a sídlily zde pak tři instituce: Obvodní ůřad pro Prahu 6, Kulturní klub a Základní Umělecká Škola. Generální rekonstrukci varhan provedla v roce 1985 firma „Rieger-Kloss“ KRNOV. Nástroj nese od té doby označení opus 3564, avšak ani na novém hracím stole ani ve varhanní skříni není žádná zmínka o původních varhanách. Můžeme se domnívat, že prospektové řady zinkových principálových píšťal jsou původní a dřevěný „Principálbas 16“ byl do prospektu nově dodán. Též je pravděpodobné, že dispozice nástroje byla značně rozšířena. V roce1991 byla budova ze zákona navrácena řádu, avšak ještě do roku 1994 zde sídlil  „Klub na Petynce“ a ZUŠ až do roku 2001. Obnovenou kapli vysvětil 1. 5. 1995 biskup František Lobkowicz.

Varhany fungují na bázi elektro-pneumatické traktury. Uvádím přesnou dispozice nástroje:

I. manuál:                                                    II. manuál:                         

Principál                    8‘                                Kryt                            8‘

Flétna                        8‘                                Chvění houslové        8‘ (2x)

Salicionál                   8’                                Principál                    4‘

Oktáva                      4’                                Flétna příčná             4‘

Seskvialtera              2 2/3‘ (2x)                    Oktáva                       2‘

Mixtura                     1 1/3‘ (4x)                    Kvinta                        1  1/3

Tremolo                                                         Akuta                         1‘ (3x)

                                                                       Trempko

 

Pedál:                                                Spojky:

Principálbas              16’                              II/I       8‘

Subbas                       16’                              II/I       16‘

Oktávbas                   8‘                                II/I       4‘

Pommer                     4‘                                II/II      4‘

                                                                       P         4‘

Nutno dodat, že nástroj se nachází ve vynikajícím stavu a jeho údržbu má na starosti varhanář pan František Krutský.

Spracoval Ján Přibyl.

Horeuvedený popis si môžeš stiahnuť tu ako wordovský dokument.

         
       

 

Ďakujem Jánovi Přibylovi za prehliadku .