V tejto časti si môžeš pozrieť fotky organov, na ktorých som hral. Organy od ktorých nemám fotky tu nebudem popisovať.
In this part you can have a look at the pictures of organs I was playing. I will not describe organs of which I do not have pictures.

Okrem organov som si išiel pozrieť 10.VII.2006 Spolok priateľov organov (SPO), kde sú príjemný ľudia. Niektorých jeho členov si môžeš pozrieť tu. www.organisti.sk
On the 10th of July 2006 I went to see Club of Friends of Organs (SPO). I met very nice people there. You can have a look at the pictures of some of its members here. www.organisti.sk