Spolok priateľov organov (SPO)

 

 

Niektorý členovia SPO, foto z pred kostola sv. Jozefa v Kútoch