Pre organistov je tu pripravený výber z liturgického spevníka. Dá sa to vytlačiť na A4 tak aby z toho bola malá knižka s obojstrannou tlačou. Prekreslil to Pavol Holeša z Rosiny pri Žiline. Obrázky sú poukladané vo Worde, príručku si môžeš stiahnuť tu, veľkosť súboru spakovaného do .rar je 4 599 kB.
My beginnings. I have prepared a digest from a liturgical song-book for organist players. It is possible to print it in A4 so that you can make a little book with two-sided printing. Pavel Holeša from Rosina at Žilina has redrawn it. The pictures are arranged in Word, you can download the handbook here. The size of the packed file is 4599 kB.

JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský   JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský  JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský    JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský   JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský  JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský
JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský   JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský  JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský

Vieš o nejakom alebo hrávaš na píšťalovom organe? Rád sa s nim zoznámim a aj s tými, čo na ňom hrávajú. Ďakujem.

X.2009
JEDNOTNÝ KATOLÍCKY SPEVNÍK !!!ak nájdeš niekde chybu, prosím napíš mi, skúsim ju odstániť. Ďakujem!!!
prekáža ti, že musíš ofertórium pracne hľadať počas hry vedľa nôt?
Vyskúšaj toto.
Poznámka:
Heslo som tam dal preto aby som vedel koľko ľudí má o to záujem, keď si ho odo mňa vyžiada.
Ďakujem za pochopenie.

Na ukážku si môžeš pozrieť JKS 244 ak sa ti to zapáči viac si môžeš stiahnuť tu (veľkosť asi 26,5 MB), heslo pošlem na vyžiadanie (pozri hore záložku KONTAKTY). Ten súbor obsahuje zatiaľ tieto priesne:
64,167,173,178,210,236,237,238,242,244,246,247,251,253,259,504,526. Nie všetko je tak pekne urobené ako tá 244. Piesne uvedené nižšie som urobil kvalitnejšie.

4.XII.2009
JKS 1937 obdobie - CEZ ROK si stiahni tu, veľkosť 37 187 kB.  !!!ak nájdeš niekde chybu, prosím napíš mi, skúsim ju odstániť. Ďakujem!!!
Tento súbor je pakovaný v RAR a pre rozbalenie budeš potrebovať heslo. Heslo pošlem na požiadanie (pozri hore záložku KONTAKTY).
Obsahuje tieto piesne 236,237,238,239,241,242,243,244,245,246,247,248,251,253,255,257,259. Piesne
251 a 253 sú trocha nakrivo, pokúsim sa ich spraviť lepšie.
Pieseň 236 je prekrytá modrou farbou, preto ju tu dávam zvlášť a bez hesla. (veľkosť 7 870kB).

4.XII.2009
JKS 1937 obdobie - ADVENT si stiahni tu, veľkosť 9 669 kB. !!!ak nájdeš niekde chybu, prosím napíš mi, skúsim ju odstániť. Ďakujem!!!

Tento súbor je pakovaný v RAR a pre rozbalenie budeš potrebovať heslo. Heslo pošlem na požiadanie (pozri hore záložku KONTAKTY).
Obsahuje tieto piesne 4,16,21,28.

10.XII.2009
JKS 1937 obdobie - VIANOCE. !!!ak nájdeš niekde chybu, prosím napíš mi, skúsim ju odstániť. Ďakujem!!!
Piesne:
44, 53 , 64,
Tento súbor je pakovaný v RAR a pre rozbalenie budeš potrebovať heslo. Heslo pošlem na požiadanie (pozri hore záložku KONTAKTY).
 

10.VI.2010
JKS 1937 obdobie - Veľká Noc. !!!ak nájdeš niekde chybu, prosím napíš mi, skúsim ju odstániť. Ďakujem!!!
Piesne:
193 veľkosť súboru 5 597 kB, 210 veľkosť súboru 3 895 kB
Tento súbor je pakovaný v RAR a pre rozbalenie budeš potrebovať heslo. Heslo pošlem na požiadanie (pozri hore záložku KONTAKTY).

 

JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský   JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský  JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský    JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský   JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský  JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský
JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský   JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský  JKS 1937 Mikuláš Schnaider-Trnavský

 

PRIPRAVUJEM (JKS pôst, žalmy na nedele a niektoré dni v roku, JKS - výber piesní, ktoré používam pri iných obradoch než je sv. Omša)

 

Ďalej si môžeš stiahnuť  módy žalmov. Tie stiahni tu.
You may download psalms modes. You may download them here.
Noty pre Alelujové verše si stiahni tu, veľkosť 2 672kB.
You may download the Hallelujah verses here, size 2 672kB.
Noty ku Sviatosti Manželstva si stiahni tu, veľkosť 1 319 kB.
You may download notes for the Marriage Sacrament here, size 1 319 kB.
Ave Maria stiahni tu, veľkosť 2 111 kB.
You may download Ave Maria here, size 2 111 kB.
Mládežnícka sv. omša Jubilate Deo stiahni tu, veľkosť 850 kB. Pridané 21.II.2007
You may download Youth Holy Mass Jubilate Deo here, size 850 kB. It was added on the 21st February 2007.
Podmienkou je, že na prvej strane zošitka, ktorý sa dá z toho urobiť bude napísané toto :
The requirement is that the following will be written on the first page of the brochure which might be made from it:
Zozbieral a prepísal Pavol Holeša z Rosiny. Zdroj www.organista.sk.
It has been collected and rewritten by Pavol Holeša from Rosina. The source www.organista.sk.
Samozrejme patrične veľkými písmenami.
Of course, in appropriately big letters.

"Zaujemcovia o vacsie mnozstvo interludii, preludii, postludii a choralovych predohier (starych nemeckych majstrov organa) v DOC suboroch, napiste na na adresu: holesa@nic.utc.sk 
(neplatí pre heslá na JKS, e-mail na heslá pre JKS nájdeš v kontaktoch hore) a budu Vam poslane mailom gratis". 
 „People who are interested in interludes, preludes, postludes and choral overtures (old German masters of organ) in DOC files, please write to the address: holesa@nic.utc.sk and they will be sent you for free. “

5.III.2007
5th March 2007
Zbierka kresťanských piesní s akordami. Zoznam piesni. Zošit1, Zošit2, Zošit3, Zošit4, Zošit5,
A collection of Christian songs with accords. The list of the songs. Part1, Part2, Part3, Part4, Part5,
 Zošit6, Zošit7, Zošit8, Zošit9, Zošit10, Zošit11, Zošit12.
Part6, Part7, Part8, Part9, Part10, Part11, Part12.
27.IX.2007
27th September 2007
Schémy nápevov --  Spoločné žalmy a Aleluja stiahni tu.
You may download the melody schemes - Common psalms and Hallelujah here.
Schémy nápevov -- žalmy stiahni tu.
You may download the melody schemes – psalms here.
Schémy nápevov -- Aleluja na Férie stiahni tu.
You may download the melody schemes - Hallelujah here.
Podmienkou je, že na prvej strane zošitka, ktorý sa dá z toho urobiť bude napísané toto :
The requirement is that the following will be written on the first page of the brochure which might be made from it:
Zozbieral a prepísal Pavol Holeša z Rosiny. Zdroj www.organista.sk.
It has been collected and rewritten by Pavol Holeša from Rosina. The source www.organista.sk.
Samozrejme patrične veľkými písmenami.
Of course, in appropriately big letters.

27.IX.2007
27th September 2007
Omšový poriadok v latinčine stiahni tu.
You may download the Latin Mass Order here.
Podmienkou je, že na prvej strane zošitka, ktorý sa dá z toho urobiť bude napísané toto :
The requirement is that the following will be written on the first page of the brochure which might be made from it:
Zozbieral a prepísal Pavol Holeša z Rosiny. Zdroj www.organista.sk.
It has been collected and rewritten by Pavol Holeša from Rosina. The source www.organista.sk.
Samozrejme patrične veľkými písmenami.
Of course, in appropriately big letters.

14.III.2008
Zreštaurované staré noty, krátke prelúdiá č.1 a č.2. veľkosť jednotlivých súborov je 1 866 kB.
Opäť dodal Pavol Holeša z Rosiny.

!!! ak si niečo stiahneš a nebude sa to dať otvoriť alebo rozpakovať, skús si to stiahnuť ešte raz. Je možné, že
!!! if you download something and it will not be possible to open it, try to download it again. It is likely that you
 sa ti to nepodarilo stiahnuť celé!!!
have not managed to download it whole!!!

Veľmi zaujímavé odkazy nájdeš na stránke :
www.organista.wbl.sk/Odkazy_na_nahravky.html

 Cez rok - JKS_1937, Advent -  JKS_1937_advent, Vianoce - JKS_1937_Vian , VN2010