VIŠŇOVSKÁ ZBIERKA KRESŤANSKÝCH PIESNÍ

Zoznam vo Worde si stiahni tu.

 

Zošit 1:

1.      Bože môj, po Tebe túži srdce

2.      Keby nás Boh nemal rád

3.      Žiť pre lásku

4.      Kristus je vždy so mnou

5.      Na dreve kríža

6.      O láske spievam

7.      Odpusť

8.      Pastierom mojím je Pán

9.      Počítam s Tebou

10.  Priateľom všetkých je Ježiš

11.  Zaspievajte Pánovi nebies

 

Zošit 2:

1.      Boh je záštita moja

2.      Pán Boh je láska

3.      Je krásne kráčať

4.      Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel

5.      Pán Ježiš volá

6.      Pane, som tak rád

7.      Poď, sestra, brat

8.      Stratila sa kdesi ovca

9.      Pokoj nechávam vám

10.  Tvoj život plný krásy

 

Zošit 3:

1.      Bola vľúdna i ľúbezná

2.      Kto by nemiloval Teba

3.      Celá krásna

4.      Mária, Matka najčistejšia

5.      Na stokrát buď pozdravená

6.      Ó, jak sa sladko spieva

7.      Naša Matka Mária

8.      Zhliadni na nás

9.      Ó, Mária lásky plná

10.  Poslal Boh anjela

11.  Spievam Ti, Mária, pieseň

12.  Všetci anjeli v nebi

 

Zošit 4:

1.      Už zahoď svoje starosti

2.      Čas mizne letia hodiny

3.      Golgota

4.      Domine Deus

5.      Tvoj kríž a krv

6.      Ja som Ti kričal: Hosanna

7.      Jak úžasná musí tá láska byť

8.      Ideme smelo k výšinám

9.      My kráčame s radosťou

10.  Láska, radosť a šťastie

11.  Srdce Ježiša

12.  Najlepšie života sily

13.  Vďačíme Ti

14.  Ó, Kriste, pravý , večný kňaz

 

Zošit 5:

1.      Boží synovia

2.      Všade vôkol vždy nájdem Ťa

3.      Chlieb, ktorý sa premieňa

4.      Jak vysloviť vďaku mám

5.      Keď máme žiť vo svete

6.      Kristus – naša nádej

7.      Ó, Bože, Pane môj

8.      Priazeň sveta vrtkavá

9.      Radosťou veľkou

10.  Znie na lúkach spev

11.  Rozsievač

 

Zošit 6 :

1.      Čo znamená

2.      Dieťa malé

3.      Chcem Ťa ľúbiť Božské Dieťa

4.      Tajomná noc

5.      Jasaj, plesaj, dcéra sionská

6.      Syn Boží sa dnes narodil

7.      Radujme sa všetci

8.      Nechže už vianočné zvony

9.      Noc tajomná

10.  Vyšla už hviezdička

11.  Presvätý Pán sa nám narodil

12.  Prespevujte nežným hlasom

13.  Sláva na výsostiach Bohu

14.  Za noci hlbokej

15.  Vianoce, krásny čas

16.  Tajomné ticho

 

Zošit 7:

1.      Adeste fideles

2.      K jasličkám by som aj ja rád

3.      Anjelský chór

4.      Ježiško, keď si prišiel na svet

5.      K oslave anjel volá nás

6.      V jasličkách Dieťatko privítajme

7.      K jasličkám by som aj ja rád bežal

8.      Kým v poli bdeli pastieri

9.      Ó, plesaj a teš sa

10.  Svieti hviezda nad Betlehom

11.  Pastieri náhlili

12.  Radostná zvesť

13.  Plesajte, všetci ľudia

14.  Pieseň o dare

15.  V polnočnom tichu

 

 

Zošit 8:

1.      Choďme vo svetle

2.      Patrí mi biela tyč

3.      Obeť Pána + Ježišovi svoj život daj

4.      Jasnou rečou hovorí

5.      Nech naša pieseň zaznieva

6.      Ježišovi svoj život daj

7.      Ježiš žije

8.      Rybári ľudí

9.      Spievaj, že voľnosť neumiera

10.  Našiel som cestu

11.  Pán má prísť k nám

12.  Prichádzame, k Tebe, Pane

 

Zošit 9:

1.      Kyrie, eleison

2.      Tak krásna, zázračná noc

3.      Keď sa Kristus zrodil

4.      Verím, verím

5.      Presvätá Panna

6.      Tajomné ticho

7.      Za noci hlbokej

8.      Otče náš

9.      Všetkých volá Vás

10.  Noc, čakaná noc

11.  Ježiško maličký

12.  Kdeže to bežíte, pastuškovia

13.  Len jasličky chudobné

 

Zošit 10:

1.      Ospevujeme Ťa, Pane

2.      Prosíme, načri

3.      Zdravas‘, Milosti plná

4.      Madonna

5.      Keby som bol vtáčkom

6.      Mladá deva z rodu Dávida

7.      Počuješ, Matka

8.      Ó, Mária, krásna ruže

9.      Žehnaj Matka, dietky svoje

10.  Zdravas‘, Mária

11.  Keď kľačím pre Tebou

12.  Sto textov

13.  Krásny plán

14.  Mária chráni

15.  Mária, chráň nás

16.  Svet sníva

17.  Dávno už minula doba

18.  Ten namyslený svet

 

 

 

 

Zošit 11:

1.      Boh je láska

2.      Vezmi, Pane, život môj

3.      Ave, verum Corpus

4.      Modlitba sv. Františka

5.      Verím

6.      Prikázanie nové dávam Vám

7.      Vo svojom kráľovstve

8.      Modlitba

9.      Kde nájde si duša svoj domov

10.  Otvor sa, svätá brána

11.  Kristus víťaz

12.  Celý Tvoj

 

Zošit 12:

1.      Duchu Svätý si lásky žiar

2.      Patrónke Slovenska

3.      Mária, oroduj za nás

4.      Uver v zázrak vykúpenia

5.      Čakajú Ťa nástrahy

6.      Ó, Pane, môj Bože

7.      Keď anjel Máriu oslovil

8.      Kráľovná nebies

9.      Príď už, príď, Duchu Stvoriteľu

10.  Príď k nám Duchu Presvätý

11.  Obete dnes veľkonočnej