Terchová
16.VII.2011

16th July 2011


   

 

  

Dispozícia

Ďakujem farskému úradu Terchová za možnosť prehliadky organu.
I thank the parish Terchová for having the possibility to see the organ.