Kostol sv. Barbory
8.VIII.2006

English.
V kostole sú dva organy. Jeden hlavný a druhý nad oltárom. O obidva sa stará miestny organista a profesor na konzervatóriu p. Marián Muška. Kostol sa nachádza pár metrov od bývalého obchodného domu Prior.

Organ nad oltárom má krátku oktávu.

Dispozícia.


organ je funkčný, mechy sa zatiaľ ťahajú ručne. Sú umiestnené za chrbátom organistu. Sú to dva miešky, ktoré sa striedavo dvíhajú rukami. Počuť striedavo dva organy počas bohoslužieb bude prinajmenšom úžasné. Veľmi rád by som na ňom hral počas omše.

 

Hlavný organ.

Dispozícia.
Organ je vo veľmi dobrom stave, je dobre udržiavaný. Pre jeho skvelý stav a blízkosť sa tam určite niekedy vrátim.

 

Ďakujem p. Máriánovi Muškovi za prehliadku organov.