Frivald - Rajecká Lesná
27.VI.2011

27th June 2011


   

Pútne miesto Frivald sa dočkalo na jar v roku  2011 slušného koncertného organu.
A satisfactory organ concert took place in the pilgrim place Frivald in the spring of 2011.

 

Dispozícia:

I.man
Principál 8
Roh kamzíkový 8
Oktáva 4
Flauta drevenná 4
Flauta kopulová 2
Mistúra 4-5x
spojka II:I

II.man
Kryt 8
Salicionál 8
Flauta rúrková 4
Seskvialtera 2x
Principál 2
Kvinta
Hoboj 8

Pedál
Subbas 16
Oktávbas 8
Chorálbas 4
Fagot 16
Spojka I:P , II:P

Jedna voľná kombinácia, crescendový válec, AAP
Systém elektro-pneumatický

 

Organ má pekný zvuk typický pre nemecké organy.
Postavil Aloiz Vojtek z Bytčice pri Žiline.

 

Ďakujem farskému úradu Frivald za možnosť prehliadky organu.
 

The disposition

1st Manual
Principal 8
Chamois horn 8
Octave 4
Wooden flute 4
Cupola flute 2
Mixture 4-5 x
Joint II:I

2nd Manual
Cover 8
Salicional 8
Pipe flute 4
Sesquialtera 2x
Principal 2
Quint
Oboe 8

Pedal
Subbas 16
Octavebas 8
Choralbas 4
Bassoon 16
Joint I:P , II:P

One free combination, a crescendo cylinder AAP. Electro-pneumatic system

The organ has a nice sound typical of German organs.
It was built by Aloiz Vojtek from Bytčica at Žilina.

I thank the parish Frivald for having the possibility to see the organ.