Dolné Saliby - Evanjelický kostol

Evangelic Church

28.VII.2011

28th July 2011
 

    Ďakujem evajelickému  a.v. zborovému farárovy Mgr. Olivérovy Nagyovi za možnosť prehlidky.

I thank the evangelic minister Mgr. Olivér Nagy for showing the organ.