Liptovská Osada
 

18.II.2011

18th February 2011

 

 


 

Výrobca Rieger OPUS 2511

Dispozícia:

I.man
Principál 8
Bourdon 8
Salicionál 8
Oktáva 4
Flauta 4
Nasard 2 2/3
Oktáva 2
Tercia 1 3/5
Mixtúra 3x  2

Spojka I-I  4
Tremolo

Pedál
Subbas 16
Oktávbas 8

Spojka I-P 8

Organ bol opravovaný dielňou prof. Mušku zo Žiliny asi v roku 2009.
Organ je vo výbornom stave.


Ďakujem za prehliadku organu farskému úradu a organistke Márií Sedláčkovej
 

Made by: Rieger OPUS 2511

The disposition

1st Manual
Principal 8
Bourdon 8
Salicional 8
Octave 4
Flute 4
Nasard 2 2/3
Octave2
Tercie 1 3/5
Mixture 3x  2

Joint I-I  4
Tremolo

Pedal
Subbas 16
Octavebas 8

Joint I-P 8

The organ was repaired by the prof. Muška´s workshop from Žilina in 2009. The organ is in excellent condition.

I thank the parish and the local organ player Mária Sedláčková for showing the organ.