St. Urschula, Akademiekkirche

17.XI.2011

 

 

 

tento nie je v kostole ale v učebni (koncertnej sále).

This one is not in the church; it is in the classroom (concert hall).

Ďakujem SPO www.organisti.sk a Majke Plšekovej, ktorá nás spravádzala, za možnosť prehliadky nástrojov.
I thank SPO
www.organisti.sk and Majka Plšeková who guided us for having the possibility to see the organs.