Schoten kirche

17.XI.2011

 

 

 

Tieto nástroje sú v kostole vďaka milodarom niektorých zámožných ľudí a uvedomenia si duchovných, že liturgickým nástrojom
je píšťalový organ. V tomto kostole sú dokonca dva nové nástroje, čo by bolo pre Slovenské pomery snáď nemožné.
V obidvoch prípadoch je zvuk typický pre nemecky hovoriace národy. Krásny čistý zvuk, mechanika na úrovni dnešnej doby.
Pochopili prežitok pneumatických a elektrických traktúr.

These instruments are in the church thanks to the donations of some wealthy people and priest who had realized the pipe organ is the liturgy instrument. In this church there

are even two new instrument what would be probably impossible in Slovak circumstances. In both the cases the sound is typical of German speaking countries.

Beautiful clear sound, mechanics on the contemporary level. They have understood the obsolescence of pneumatic and electric tracture.

 

 

 

 

Počas prehliadky nás sprevádzala Zuzana Anna Magdaléna Ferjenčíková, miestna organistka pochádzajúca zo Slovenka.
Ďakujem aj  SPO www.organisti.sk , ktorí ma pozvali na prehliadku.

Zuzana Anna Magdaléna Ferjenčíková (the local organist who comes from Slovakia) was guiding us.

I thank SPO www.organisti.sk who had invited us to see the organs.