Michael kirche

17.XI.2011

 

 

 

 

 

Hrací stôl bol neskôr otočený a zadný pozitív zrušený. Asi v roku 1987 sa farnosť rozhodla vrátiť nástroj do pôvodného stavu. tak ako je to vidieť teraz na fotografiach.
The playing table was later moved round and the back positive removed. In 1987 the parish decided to restore the instrument into the original state – as it is now visible in the pictures.

 

Ďakujem miestemu organistovi a SPO www.organisti.sk za prehliadku nástroja.
I thank the local organ player and SPO
www.organisti.sk for showing the organ.