Kláštor cisterciánskych sestier Marienkron Mönchhof

22.VII.2006

Začiatok stavby organa je 12.09.1977, dokončený a kolaudovaný bol v lete roku 1978. Staviteľ hornorakúska firma St. Florian pri Linzi. Staviteľom organovej skrinke je taktiež firma St. Florian v spolupráci s Goldschmiedewerksätte opátstva Münsterschwarzach. Návrh dispozície Prof. Hans Haselböck Musikhochschule Wien.
Hracia traktúra – mechanická
Registrovaná traktúra – mechanická
Spojky – mechanické

Dispozícia.