Chržín - sv. Klimenta

Chržín – Church of St. Kliment

2nd July 2009

2.VII.2009

 

Za prehliadku ďakujem Jánovi Přibylovi a Přemkovi Kšícovi.

I thank Ján Přibyl and Přemek Kšíca for showing the organ.