Sál Martinú Malostranské námněstí

Martinú Hall - Malostranské Square

 

 

29.VIII.2008

29th August 2008

 

  Ján Přibyl a Přemek Kšíca.

Ďakujem pražskému organistovi Jánovi Přibylovi, ktorý ma doprevádzal.

Ján Přibyl and Přemek Kšíca.

I thank the Prague organist Ján Přibyl who guided me.