Smíchov kostel sv. Václava

29.VIII.2008

Smíchov - Church of St. Wenceslas

29th August 2008

 

 

Ďakujem pražskému organistovi Jánovi Přibylovi, ktorý ma doprevádzal.

I thank the Prague organist Ján Přibyl who guided me.