Ožďany

23.VIII.2010

23rd August 2010

 

 

Katolícky

Catholic

 

Evanjelický

Evangelic

Ďakujem za prístup katolíckemu a evanjelickému farskému úradua Irenke Kovacsovej miestnej organistke.

I thank the catholic and evangelic parish and Irenka Kovacs – the local organ player for having the possibility to see the organs.

 

Dispozície.