Námestovo
 

12.V.2012

12th May 2012

   

  

 

Ďakujem za možnosť prehliadky správcovi farnosti (dekanovi) a organistke sestre Bartolomee.

I thank the parish administrator (dean) and the organ player sister Bartolomeja for having the possibility to see the organ.