Opava chrám sv. Ducha

12.VII.2010

Opava The Church of the Holy Ghost
12th July 2010

 


Najviac ma zaujalo ladenie a intonácia registra CORNET 4.

I was most impressed by the tuning and intonation of the register CORNET 4.

Dispozícia.

The disposition

alebo originál celého nástroja pozri tu. Zdroj: Tomáš Thon web stránka.

or the original version of the whole instrument here. Source: Tomáš Thon web page

Ďakujem Tomášovi Thonovi za prehliadku organu.
Jeho web http://www.volny.cz/artthon

I thank Tomáš Thon for showing the organ
His web http://www.volny.cz/artthon