Opava chrám Nanebevzetí Panny Marie

15.VII.2010

Opava The Cathedral of the Assumption of Our Lady
15th July 2010

 


    

Zvuk sa mi veľmi páčil, bol plný tak akurát. Na tomto nástroji sa robia koncerty a súťaže.

I liked the sound very much, it was just right full. Concerts and competitions take place on this organ.

Dispozícia.

Ďakujem p. Aloisovi Kosterovi a farskému úradu (pátrovi Kerakovi) za prehliadku organa.

I thank Mr. Alois Koster and the parish (priest Kerak) for showing me the organ.