Svatý kopeček

 

2.VIII.2008

2st August 2008

 

 

Oltár je podobného štýlu ako vo Višňovom pri Žiline.

Za prehliadku ďakujem SPO. www.organisti.sk

The altar is of similar style as the one at Višňové at Žilina.

I thank SPO www.organisti.sk for showing the organ.