Kostol Piaristov - Nitra

VII.2006 foto Michal Kukla.
English.

Pôvodne II manuál - pneumatika, čerstvo prerobený na III manuál. I manuál je novo dorábaný, II a III manuál sú pôvodne I a II manuál. Hrací stôl je z dielne Rieger - Closs  Krnov asi rok 2005. Dnes je z toto elekto-pneumatika. II a III manuál je v dobrom stave, I manuál je veľmi rozladený, zrejmä ho čaká ladenie.

I manuál je symetrický rozdelený po obidvoch častiach starého organa.

         

     

Ďakujem Michalovi Kuklovi za prehliadku organa a p. Ševčíkovi za povolenie vstupu k jeho nástroju.