Ivánka pri dunaji - Nitra

28.XII.2010 28th December 2010
English.

Ďakujem miestnemu farskému úradu a spoločnosti SPO www.organisti.sk za prehliadku organu.

I thank the local parish and SPO www.organisti.sk for showing the organ.