Lednické Rovné
nachádza sa pri Púchove
26.XI.2010

(situated near Púchov)
26th November 2010


 

Dispozícia:

Pedál:

Subbas 16
Principál 8
Cello
Spojka I-P a II-P

 

I.manuál

Principál 8
Bour Jon 8
Viola Di Garuba 8
Flauta koncertná 4
Oktáva 4
Mixtúra 3rad.
Spojka II-I, Sub II-I, Super II-I

 

II. manuál

Salicionál 8
VoxCelistis 8
Eoline 8
Flauta drevená 8
Pikola 2
Spojka -  SubII, Super II, Super I

Traktúra pneunatická, rozsah pedálu C- f1, manuál C-f3

Za posledných asi 8 rokov bol udržiavaný dva krát.

 

Ďakujem Farnosti Lednické Rovné a miestnemu organistovi za možnosť prehliadky organu.
 

The disposition

Pedal

Subbas 16
Principal 8
Cello
Joint I-P and II-P

1st Manual

Principal 8
Bour Jon 8
Viola Di Garuba 8
Concerto flute 4
Octave 4
Mixture 3rd rank
Joint II-I, Sub II-I, Super II-I

2nd Manual

Salicional 8
VoxCelistis 8
Eoline 8
Wooden flute 8
Piccolo 2
Joint – SubII, Super II, Super I

Pneumatic tracture, pedal range C- f1, manual C-f3.

It has been maintained twice during last eight years.

I thank the parish Lednické Rovné and the local organ player for having the possibility to see the organ.

 

 

 

Opravovala ho dielňa  prof. Mušku a asi o tri roky neskôr opravár z východu (zdroj miestny organista.)