Evanjelický

 27.XII.2010

Evangelic church
 27th Decembre 2010

 

Na treťom obrázku je trocha vidieť bortiaca sa píšťala. Tie štyri lesklé píšťaly v prospekte museli vymeniť
lebo sa zrútili.

In the third picture you can see a breaking pipe. The four refulgent pipes in the prospect had to be removed because they had broken down.

 

Ďakujem za možnosť prehliadky farskému úradu, organistovi Martinovi Bakovi
a SPO www.organisti.sk

I thank the parish, the organ-player Martin Bako and SPO www.organisti.sk for having the possibility to see the organ.