Štiavnické Bane
30.VII.2011

 

pedálnica novšieho organa, ktorý sa nachádza za pozitívom, trocha ho vidieť na na fotografií
z lode kostola

- registre novšieho organu. Hrací stôl toho nádherného starého organu už nejestvuje.

  pôvodný organ, za pozitívom sa skrýva novší organ z roku okolo 1900

nový organ

Ďakujem za prehliadku farskému úradu a SPO www.organisti.sk